BTW van uw installatie terugvorderen

btw terugvorderen - http://www.flickr.com/photos/parkris/

Koopt u als particulier zonnepanelen dan kunt u de btw (21%) op de aankoop (en eventueel montage 6%) terug vragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van acht zonnepanelen (2400 wattpiek) à 2783 euro levert dit 483 euro voordeel op: 21 procent van uw investering. Hieronder omschrijven wij waarom en hoe dit voordeel op uw zonnepanelen-installatie te behalen is.

Eenvoudig

Dit belastingvoordeel voor de consument is mogelijk gemaakt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (het zogenaamde Fuchs-arrest – 20 juni 2013, zaak C-219/12) en is met terugwerkende kracht toe te passen op uw zonnepanelen. Consumenten die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren vallen helaas buiten deze regeling. Er zijn ondertussen op internet allerlei partijen die aanbieden om de teruggave voor een bedrag van 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw op uw zonnepanelen-systeem is zo eenvoudig, dat u dat gemakkelijk zelf kunt doen. Het is vergelijkbaar met het aanvragen van subsidie op zonnepanelen die tot augustus 2013 nog beschikbaar was.

Ontheffing administratieve stappen zonnepanelen

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren die geen administratieve stappen willen zetten, niets te doen. Als de Belastingdienst niets verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. In de praktijk vallen alle particulieren met zonnepanelen onder die regeling.

Particulieren die hun btw terug willen vragen, moeten wèl administratieve stappen zetten. Ze kunnen bij de teruggave ook het verzoek doen om na teruggave verdere ontheffing te krijgen van btw-aangifte. In de toekomst kan de huidige kortingsmogelijkheid verdwijnen, aangezien er op dit moment op Europees niveau wordt gesproken over aanpassing van de regels omtrent zonnepanelen.

Het rendement op de investering van zonnepanelen wordt door de btw teruggave ongeveer 8%. Dit is vele malen hoger dan de gemiddelde rente van 2% op uw spaarrekening. De terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen wordt hierdoor gemiddeld 6 á 7 jaar. Hieronder vindt u het stappenplan om de btw op aankoop en montage van uw zonnepanelen terug te vragen.

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf startende ondernemer’

Formeel bent u ondernemer vanaf het moment dat u stroom terug levert aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich zo snel mogelijk na de installatie als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. U heeft hier voor tot maximaal één maand na afloop van het aangiftetijdvak van het kwartaal waarin de aanschaf van de zonnepanelen valt de tijd. Aanmelden voordat de zonnepanelen worden geïnstalleerd kan ook, nadat u de opdracht heeft gegeven. Het formulier “opgaaf startende ondernemer” kunt u hier downloaden.

Het formulier is eenvoudig, de meeste vragen spreken voor zich en bevatten uw algemene gegevens. Alleen de vragen 6, 7 en 8 hebben misschien extra uitleg nodig. Bij vraag 6 vermeldt u één opdrachtgever: het elektriciteitsbedrijf waaraan u de stroom levert die u met uw zonnepanelen opwekt. Bij vraag 7 vult u uw inkomenssituatie in. U werkt nul uren per week voor uw onderneming (7b). Uw verlies over het eerste jaar is de aankoopprijs van uw zonnepanelen (7c; dus met een min voor het getal). Bij 7d geeft u uw bruto inkomen op. Bij vraag 8a volstaat een ruwe schatting als omzet: twee á driehonderd euro voor een systeem van 2000 wattpiek. Bij vraag 8b vult u nogmaals de kosten van uw zonnepanelen in, ditmaal zonder min.

Hier vindt u een voorbeeldformulier: voorbeeldformulier aanvragen BTWnummer

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een zogenaamde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst u hierin bevestigen dat u als ondernemer bent aangemerkt en u in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvangt u per brief uw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen en weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal uw btw-aangifte te doen.

Stap 3: Btw-aangifte

Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Om de berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (´forfaits´) genoemd voor de btw die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

Opwekvermogen in wattpiek per jaar

Forfait

0 – 1000

€ 20

1001 – 2000

€ 40

2001 – 3000

€ 60

3001 – 4000

€ 80

4001 – 5000

€ 100

Het forfait voorziet niet in een tijdsgelange toerekening. Dat betekent dat je het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop je de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kun je dan een nihil aangifte indienen. Bijvoorbeeld: voor een standaard zonnepanelen-systeem van 2000 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 40 euro en moet u dus per kwartaal 10 euro aan btw afdragen. Bij uw btw-aangifte over het laatste kwartaal vraagt u ook de btw die u betaalde voor aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Voor een gemiddeld systeem van 2000 Wattpiek zal dit ruim 500 euro zijn. U kunt aan de Belastingdienst vragen om per sms herinnerd te worden aan uw kwartaalaangifte.

Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte voor zonnepanelen

Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van uw zonnepanelen kunt u op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, zodat u nadat u de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte.

Een voorbeeldtekst zoals onderstaand is voldoende:

“Geachte heer/mevrouw,

Door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komende jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek.

Hoogachtend.”

Tip: u kunt dit verzoek al indienen in dezelfde enveloppe waarmee u bij stap 1 het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ verstuurt. Dan bent u daarmee in één keer klaar.

Lees meer in onderstaand document dat is gepubliceerd door de Belastingdienst:

veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen